(022) 310-011, 310-171
LIVE: TV ( web ) | Radio
VESTI: Odnošenje kabastog smeća: subota 30. maj iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca a prve subote u junu iz Podunavlja • Broj zaraženih u Srbiji od Covid 19 je 11.300, u poslednja 24 sata preminula je jedna osoba, izlečeno 6.438 osoba • Roditelji neće plaćati vrtić tokom epidemije • IZBORI 2020: OO SNS saopštava da "Zajednica Srba" obmanjuje građane da je na zajedničkoj listi sa SNS-om • Produžen rok za prijavu upisa dece u vrtić na teritoriji opštine Stara Pazova • Program RTV Stara Pazova u digitalnoj ponudi operatera Supernova na poziciji 649 i 29 i IPTV-a na poziciji 545 • VREME: Oblačno sa kišom i grmljavinom, uz sunčane intervale, temperatura od 9 do 17 stepeni
Info 15.01.2013.
Stara Pazova
Planska dokumenta u izradi

Skupština opštine Stara Pazova na decembarskoj sednici usvojila je Odluku o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Banovaca, a ona obuhvata Stare i Nove Banovce i naselje Banovci Dunav. U Članu 2. pomenute Odluke piše da su razlozi za izmene i dopune ovog važnog planskog dokumenta: utvrđivanje nove lokacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Reginonalne kanalizacije Inđija – Stara Pazova –Nova Pazova –reka Dunav. Jedan od razloga je regulacija obaloutvrde i promena regulacije

i pravila uređenja i građenja naseljskih blokova i probalja Dunava uz obaloutvrdu. I treći razlog je izmena regulacije primarnih naseljskih saobraćajnica. U odluci stoji da je rok za izradu Nacrta izmena i dopuna Plana, tri meseca od dana pribavljanja geodetske podloge, a posao je poveren Javnom urbanističkom preduzeću „Urbanizam“. Takođe, u odluci piše da sredstva obezbeđuje Opština Stara Pazova, a sadržaj izmena i dopuna biće u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Skupština je takođe na pomenutoj sednici usvojila i Odluku o izradi Plana detaljne regulacije priobalja Dunava i Belegiške ade u katastarskoj opštini Belegiš. Kao cilj donošenja Plana, u odluci je navedeno utvrđivanje planske osnove za uređenje i zaštitu priobalja Dunava i Belegiške ade. Površina podrućja obuhvaćenog planom je oko 600 hektara, rok za izradu je četiri meseca od datuma pribavljanja geodetske podloge, i ovaj Plan radiće Preduzeće „Urbanizam“, a sredstva, kako u odluci stoji, obezbeđuje Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova. Inače, Prostornim planom Opštine Stara Pazova prostor priobalja i Belegiške ade, namenjen je za sportsko rekreativni i turistički kompleks. Plan detaljne regulacije priobalja u Belegišu utvrdiće urbanističke uslovljenosti za izgradnju, uređenje i zaštitu područja Priobalja i Belegiške ade u skladu sa Prostornim planom opštine. O oba ova planska dokumenta, biće sprovedena javna rasprava, a Komisija za planove Opštine Stara Pazova je dostavila mišljenje u kome se kaže da ima osnova za donošenje Plana detaljne regulacije priobalja Dunava i Belegiške ade.