(022) 310-011, 310-171
LIVE: TV ( web ) | Radio
VESTI: Osnovne, srednje škole i vrtići od danas nastavljaju sa radom • Program RTV Stara Pazova možete pratiti u digitalnoj ponudi operatera Supernova na poziciji 649 i 29 i IPTV-a na poziciji 545 • VREME: Temperatura od 4 do 11 stepeni
Info 26.12.2012.
Stara Pazova
Uslovni otpis kamata

Odeljenje za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda obavestilo je pravna lica, preduzetnike i fizička lica da je Skupština opštine Stara Pazova donela Odluku o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga po osnovu lokalnih javnih prihoda. Ovo pravo imaće svi obveznici koji su na dan 31. oktobra 2012. godine Imali neizmirene obaveze po osnovu: poreza
na imovinu pravnih i fizičkih lica, poreza na zemljište, lokalnih komunalnih taksi, posebne naknade za zaštitu životne sredine, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i samodoprinosa iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću, pod uslovom, ako do 31.januara 2013. godine izvrše uplate tekućih obaveza za novembar i decembar 2012. godine i nastave redovno da plaćaju obaveze u 2013. i 2014. godini. Malom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do 31. decembra 2014. godine, a velikom do 31. decembra 2013. godine. Malom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se 50 posto kamate po isteku 2013. godine, a preostala kamata poisteku 2014. godine. Velikom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se 50 posto kamate po isteku prvog polugodišta 2013. godine, a preostala kamata po isteku drugog polugodišta 2013. godine. Informacije u vezi ostvarivanja ovog prava mogu se dobiti u Odeljenju za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda, Stara Pazova, Svetosavska ulica broj 11, soba 15 i 16, ili na telefon: 022 363 384.