VEST: Fudbalski vikend u BIG Pazova centru, zabava za celu porodicu! • KULTURA: Jun mesec u znaku 3 tradicionalna festivala • RADOVI U CENTRU: Mašine se premestile na poslednju deonicu ispred zgrade Poreske uprave • Predstava pazovačke gimnazije pobedila na omladinskom festivalu u Kuli • Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluju na sve da ne pale granje, travu i nisko rastinje.• Prijave za Memorijalni turnir Nikola Vulinović traju do 20 juna • RTV Stara Pazova možete gledati na poziciji 545 kod operatera Supernova i na 545 kod MTS-a • Program Radija Stara Pazova možete slušati na frekvenciji 91,5 MHz •
Politika Stara Pazova 21.03.2013.
Održana sednica SO S.Pazova

Odbornici Skupštine Opštine Stara Pazova na sedmom zasedanju ovog saziva prihvatili su svih 27 tačaka odnovnog dnevnog reda i šest tačaka koje su u raspravu uvrštene na sednici. Na početku sednice odbornici su obavešteni da je formirana nova odbornička grupa Pazovački pokret od devet odbornika. Goran Jović je predsednik, a Staniša Opačić, zamenik predsednika ove odborničke grupe. U postupku utvrđivanja dnevnog reda Skupština je većinom glasova odbacila predloge odbornika Radikala, Srđe Komazeca i Dejana Mitrovića o povlačenju svih tačaka

iz rasprave sem one o usvajanju Deklaracije „Mi ne želimo genetski modifikovane organizme na našoj teritoriji“. Dušanka Radinović, odbornica Socijalističke partije Srbije predložila je osnivanje Fonda solidarnosti za pomoć socijalno i zdravstveno ugroženim građanima u hitnim i kriznim situacijama, a sredstva bi se obezbeđivala od polovine odborničkih naknada, od kazni izrečenih odbornicima za kršenje Poslovnika o radu, i ovaj predlog je odbijen uz komentar Miloša Crnomarkovića, predsednika Skupštine, da je ideja dobra ali da je treba bolje pripremiti. Predlozi Opštinskog veća su uvršteni u dnevni red, kao i predlog Slobodana Popovića, da se raspravlja o rešavanju problema prevoza i vraćanju BG voza i linije gradskog saobraćaja u Novu Pazovu. Popović je podsetio na više ranije postavljenih odborničkih pitanja o zgradi u centru Nove Pazove, zatim pešačko biciklističkoj stazi od Stare do Nove Pazove, regionalnom kolektoru na kanalizaciji i druga, koja je, kako je rekao dobio odgovore, ali nije imao pravo da ih komentariše, pa je Miloš Crnomarković rekao da će ubuduće poslednja tačka dnevnog reda biti odbornička pitanja. Zoran Vukašinović je zahtevao snimanje, direktan prenos sednica Skupštine ili odloženo emitovanje snimka. U okviru razmatraju Programa poslovanja i Finansijskog plana „Vodovoda i kanalizacije“ u kome između ostalog piše da ovo javno preduzeće u tekućoj godini planira ukupne prihode od 231 milion i 540 hiljada dinara, od čega je 28 miliona iz opštinskog budžeta i da računa na podizanje cena usluge, odbornici opozicije su kritikovali planirano poskupljenje usluga, planiranu rekonstrukciju zgrade i nabavku vozila, a postavljali su i druga pitanja. Miloš Grković, direktor „Vodovoda i kanalizacije“ je odgovarajući, rekao da se naplata računa za vodu od domaćinstava i privrede kretala lane oko 92 procenta i da se u cilju bolje naplate krenulo u isključivanje dužnika sa mreže, a rekao je da se analize ispravnosti vode za piće sprovode redovno u Zavodu za zaštitu zdravlja Sremska Mitovica.

Planirana stavka za rekonstrukciju zgrade, ako bude novca biće iskorišćena za zgrade tehničke baze i izvorišta, kao i planirani iznos za video nadzor, a podizanje cena je u skladu sa inflacijom, odgovorio je Grković. Rasprava o Programu rada i Finansijskog poslovanja Urbanizma, gde su ukupno planirani prihodi za 2013. godinu 31 milion 540 hiljada dinara protekla je u primedbama Komazeca i Vukašinovića na stručnost direktora i nova zapošljavanja. Mirko Rezić iz ovog javnog preduzeća je odgovarajući rekao da su sredstva planirana u rezervi i da nikada ne budu potrošena, da su uvećana za stavke naknada članovima Upravnog odbora. Raspravljajući o Programu poslovanja i Finansijskom planu Radiotelevizije Stara Pazova koje u tekućoj godini računa na ukupan prihod od 33 miliona 751 hiljadu dinara, postavljana su pitanja honorarnih saradnika, finansiranja, prenosa ili emitovanja snimka senice, a Slobodan Popović je kritikovao izveštavanje sa sednica Skupštine opštine. Odgovarajući na pitanja, Jovica Gagrica, direktor radiotelevizije je demantovao da je ovo glasilo zatvoreno za opozicione stranke, rekao je da je Uredbom Ministarstva finansija ukinut žiro račun Radiotelevizije Stara Pazova i sredstva ulaze u budžet opštine. U januaru, RTV je sklopila niz ugovora, prvo o informisanju iz opštine Pećinci za iznos od 2 miliona dinara, sa Kućom fudbala i nekim privatim preduzećima. Po njegovim rečima, sada nema tehničkih uslova za direktan prenos sednica, ali će biti razmotrena uređivačka politika u cilju omogućavanja emitovanja snimaka, uz uvažavanje prava nacionalnih manjina na informisanje na svom jeziku. Gagrica je podsetio da je u septembru 2011. godine u trenutku pokretanja televizijskog programa u Radio Staroj Pazovi bilo 23-oje zaposlenih. Započinanjem emitovanja televizijskog programa u ovoj programskoj celini trebalo je da bude još više zaposlenih, ali to ne znači da će do kraja tekuće godine biti ostvaren plan sa 29 zaposlenih, rekao je direktor radiotelevizije i dodao da trenutno deset ljudi radi, ali ne po ugovoru o delu već po ugovoru o autorskim honorarima. Sredstva su ove godine uvećana i za naknade članovima upravnog odbora, koje do sada nisu isplaćivane, rekao je Gagrica i izrazio sumnju da će nakon izmena propisa i biti isplaćene. Govoreći o izveštavanju sa sednica on je rekao da su izveštaji prisutni u informativnim emisijama i emisijama vesti na dan zasedanja, ali i narednih dana, a Skupštinskim službama se dostavljaju službeno snimci sednica. On je naglasio da je program RTV Stara Pazova otvoren za predstavnike stranaka i odborničkih grupa. U raspravi o izmenama i dopunama Statuta opštine koje unose izmene u način tretiranja ravnopravnosti ženskog pola, o čemu će umesto dosadašnje Komisije za rodnu ravnopravnost brinuti zaposleno lice u cilju usklađivanja ove oblasti sa propisima, kako je objasnila Nevenka Čmelik, sekretar Skupštine, Goran Jović je kritički govorio o ovom rešenju, a o predloženim

izmenama Poslovnika o radu je rekao da se ovaj akt menja na svakoj sednici. Svi odbornici su podržali predlog Deklaracije „Mi ne želimo genetski modifikovane organizme na našoj teritoriji“, uz sugestiju da se ona uputi nadležnim državnim organima. Odbornici su nakon rasprave prihvatili pomenute odluke. Uz kritike odbornika opozicije zeleno svetlo dobile su i izmene i dopune Prostornog plana u delu koji definiše komunalnu zonu opštine Stara Pazova. Usvojene su i druge odluke iz oblasti urbanizma: Odluka o donošenju plana detaljne regulacije južnog dela centralne radne zone u katastarskoj opštini Nova Pazova i dela saobraćajnice koja povezuje ovu zonu sa prostornom celinom 11 Banovci, zatim, Plan detaljne regulacije Centralnog izvorišta za vodosnabdevanje staropazovačke opštine, izmene Plana detaljne regulacije log centra u Novim Banovcima, Plan generalne regulacije Golubinaca. Skupština je usvojila i Odluku o suzbijanju poljske štete, Odlukom o zaštitniku građana, Odluku o utvrđivanju potreba za rešavanje stambenih potreba izbeglica kojom je definisano više parcela u Vojki, Surduku i Belegišu za ove namene, a u članu 3. piše da će opština za realizaciju ovih potreba ove godine obezbediti 5 miliona dinara iz budžeta. Odbornici su prihvatili Akcioni plan za rešavanje pitanja izbeglica, interno raseljenih i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u Staroj Pazovi od 2013. do 2016. godine, a ovaj dokument predviđa i formiranje Saveta za migracije na čijem čelu je Đorđe Radinović, predsednik opštine. U ovom dokumentu nalazi se podatak da prema evidenciji Komesarijata za izbeglice i migracije od 1. jula prošle godine, na teritoriji opštine Stara Pazova ima 3009 izbeglih i 291 interno raseljeno lice. Skupština je da razrešila Vojina Šušu sa mesta javnog pravobranioca, zatim Vesnu Bogdanović vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije i imenovala Draganu Zorić Stanojković, za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije na period do jedne godine. Zeleno svetlo skupštinske većine dobila je Odluka o privremenim objektima, izmene Odluke o vodovodu, o prečišćavanju i odvođenju otpadnih voda i o održavanju pijaca. Skupština jeusvojila zaključak da se rešava problem prevoza i pokuša vraćanje BG voza i linije gradskog saobraćaja do Nove Pazove. Skupština opštine Stara Pazova je raspravljala i o drugim važnim temama.