(022) 310-011, 310-171
LIVE: TV ( web ) | Radio
VESTI: Do 5. marta ove godine vlasnici oružja su u obavezi do zamene stare papirne oružne listove za nove plastificirane sa čipom • U celoj Vojvodini obustavljen rad škola i vrtića do 21.februara • Svako treće i naredno dete u opštini Stara Pazova od ove godine ima pravo na besplatan vrtić • U toku izgradnja levog koleseka na pruzi Beograd – Stara Pazova • Program RTV Stara Pazova možete pratiti u digitalnoj ponudi operatera Supernova na poziciji 649 i 29 i IPTV-a na poziciji 545 • VREME: Temperatura od 4 do 11 stepeni
Info 22.10.2018.
Nova Pazova
OPREZ! Bojevo gađanje u ataru Nove Pazove i Novih Banovaca

Dana 22. 10. 2018. godine, u vremenu od 09.00 do 14.00 časova, vršiće se gađanje iz pešadijskog oružja u zoni koja se nalazi između naselja Nova Pazova i sela Novi Banovci i južno od puta koji spaja naselje Stara Pazova i selo Stari Banovci.

Sa aerodroma Batajnica moi da se do 08.30 časova navedenog dana evakuiše stanovništvo i stoka iz navedenog opasnog područja i zabrani kretanje do 14.30 časova.

Za lica i stoku koja se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta.
Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati.
Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.
Takođe, sa aerodroma upozoravaju stanovništvo da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili Komandu 204. vbr.

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog pogodaka dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti 9858 Batajnica, a najkasnije do 25. 10. 2018. godine.
Prijave primljene posle tog roka neće se uzeti u obzir. U prijavi treba navesti ime i prezime oštećenog, odnosno naziv pravnog lica, datum i vreme kada je šteta pričinjena, mesto i prirodu štete, kao i sumu koja se traži kao nadoknada.

Vojna pošta 9858 Batajnica saopštiće datum, vreme i mesto sastanka komisije za procenu pričinjene štete. Komisiju čine dva člana iz Vojne pošte 9858 Batajnica, a trećeg člana određuje organ lokalne samouprave (opština).