(022) 310-011, 310-171
LIVE: TV ( web ) | Radio
VESTI: USVOJEN ZAKON O TRANSFORMACIJI KBS U VOJSKU : SRBIJA ZATRAŽILA HITNU SEDNICU SB UN • ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE POLICIJSKE UPRAVE U SREMSKOJ MITROVICI PREKO 2.600 KRIVIČNIH DELA POČINJENO U SREMU U TOKU PROTEKLE GODINE • SNEG I LEDENA KIŠA OTEŽAVAJU SAOBRAĆAJ: JKP “ČISTOĆA” ČISTI PUTEVE PO PRIORITETIMA• VREME: VEČERAS SNEG, NAJNIŽA TEMPERATURA -5 STEPENI
Info 22.10.2018.
Nova Pazova
OPREZ! Bojevo gađanje u ataru Nove Pazove i Novih Banovaca

Dana 22. 10. 2018. godine, u vremenu od 09.00 do 14.00 časova, vršiće se gađanje iz pešadijskog oružja u zoni koja se nalazi između naselja Nova Pazova i sela Novi Banovci i južno od puta koji spaja naselje Stara Pazova i selo Stari Banovci.

Sa aerodroma Batajnica moi da se do 08.30 časova navedenog dana evakuiše stanovništvo i stoka iz navedenog opasnog područja i zabrani kretanje do 14.30 časova.

Za lica i stoku koja se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta.
Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati.
Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.
Takođe, sa aerodroma upozoravaju stanovništvo da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili Komandu 204. vbr.

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog pogodaka dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti 9858 Batajnica, a najkasnije do 25. 10. 2018. godine.
Prijave primljene posle tog roka neće se uzeti u obzir. U prijavi treba navesti ime i prezime oštećenog, odnosno naziv pravnog lica, datum i vreme kada je šteta pričinjena, mesto i prirodu štete, kao i sumu koja se traži kao nadoknada.

Vojna pošta 9858 Batajnica saopštiće datum, vreme i mesto sastanka komisije za procenu pričinjene štete. Komisiju čine dva člana iz Vojne pošte 9858 Batajnica, a trećeg člana određuje organ lokalne samouprave (opština).