(022) 310-011, 310-171
LIVE: TV ( web ) | Radio
VESTI: • Stara Pazova postaje prvi inovacioni centar u Staroj Pazovi • U subotu 25. maja pripkupljanje kabastog otpada u Podunavlju • U staropazovačkoj opštini najviše boluju od bolesti sistema za disanje • Večeras se predstavljaju pazovački Slovaci, sutra zatvaranje 56. Festivala amterskih društava Vojvodine • SPORT: Dunav u subotu 25. maja dočekuje FMP iz Železnika • VREME: Posle podne moguća kiša i pljuskovi
Info 18.04.2013.
Stara Pazova
Do kraja maja regresirano gorivo

Do kraja maja ove godine registrovana poljoprivredna gazdinstva godine za prolećne radove mogu kupiti regresirano dizel gorivo D2 i evrodizel na maloprodajnim objektima ovlašćenog distributera - NIS A.D. Gorivo se može kupovati u više navrata, a Zahtev za ostvarivanje prava na regres za gorivo podnosi se samo jednom
Upravi za trezor od 1. maja do 30. juna 2013. godine.
Uz zahtev podnosi se i original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase, na čijoj poleđini je ovlašćeni distributer koji ga je izdao upisao broj poljoprivrednog gazdinstva i overio ga pečatom i potpisom. Ako se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi za evro dizel, uz zahtev se dostavlja fotokopija saobraćajne knjižice (dozvole) na ime podnosioca, odnosno fotokopija ugovora o korišćenju mašine i fotokopija saobraćajne knjižice (dozvole) za tu mašinu.
Kupac je dužan da pre preuzimanja goriva, obavezno proveri broj pod kojim je registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Poljoprivredno gazdinstvo koje ne poseduje BPG nije ni registrovano u Registru poljoprivrednih gazdinstava i nema prava da aplicira za sredstva Ministarstva. Poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti pravo na korišćenje regresa za gorivo za prolećne radove najviše do 60 litara goriva po hektaru prijavljene i zasejane odnosno zasađene površine (do 100 hektara). Gorivo (D2 i evro dizel) se kupuje po maloprodajnoj ceni, važećoj na dan prodaje, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede regiresira iznos od 50 dinara po litri goriva.