(022) 310-011, 310-171
LIVE: TV ( web ) | Radio
VESTI: • Stara Pazova postaje prvi inovacioni centar u Staroj Pazovi • U subotu 25. maja pripkupljanje kabastog otpada u Podunavlju • U staropazovačkoj opštini najviše boluju od bolesti sistema za disanje • Večeras se predstavljaju pazovački Slovaci, sutra zatvaranje 56. Festivala amterskih društava Vojvodine • SPORT: Dunav u subotu 25. maja dočekuje FMP iz Železnika • VREME: Posle podne moguća kiša i pljuskovi
Info 18.04.2013.
Stara Pazova
Dug za struju na rate

Akcija JP Elektrodistribucija “Bez kamate na rate” produžena je do 25.04. tekuće godine, a podrazumeva potpisivanje ugovora o reprogramu duga i njegovo izmirenje na više jednakih mesečnih rata uz istovremeni otpust kamate obračunate i fakturisane u 2012. godini. Prema podacima iz Elektrodistribucije Stara Pazova, odziv dužnika sa teritorije naše opštine do danas bio je
slab. Četrdeset pravnih lica, dužnika sa teritorije opštine Stara Pazova do sada je potpisalo sporazum o reprogramu duga, dok je to uradilo samo 150 domaćinstava. Dužnici koji žele da potpišu sporazum o rerogramu duga treba da se obrate lokalnoj Elektrodistribuciji kako bi se utvrdilo stanje duga i broj rata. Pri zaključenju sporazuma, kupac mora da izmiri dospele obaveze po obračunima izdatim u 2013. godini, odnosno do zaključenja sporazuma. Kupcu koji uredno izmiri reprogramirani dug, otpisuje se obračunata i fakturisana kamata u periodu od 1. januara do 31.12.2012.godine. Ukoliko kupac ne izmiri dve uzastopne rate reprogramiranog duga ili kasni sa izmirivanjem tekuće mesečne obaveze, sporazum će se raskinuti, a EPS će preduzeti sve zakonske mere za naplatu potraživanja (obustava isporuke električne energije, utuženje i naplata na pokretnoj i nepokretnoj imovini i sl.). Da se podsetimo, na osnovu zaključka Vlade Srbije od 12. februara 2013. godine, članovi upravnog odbora su 22. februara usvojili odluku o regulisanju starog duga za električnu energiju. Posle 25.4. dužnicima koji nisu potpisali sporazum o reprogramu duga biće obustavljena isporuka električne energije.